ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ สำหรับผู้เข้าสอบข้อเขียน โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2565
(ประกาศเรียงตามระดับ และเรียงตามตัวอักษร)
หรือตรวจสอบได้ที่ https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/ApplyBillPayment

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน