ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2
* ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รับผู้มีวุฒิ ม.6หรือ ปวช.
* ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ รับผู้มีวุฒิ ปวส.

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง