ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย (วุฒิ ปวช. และ ปวส.) คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ