ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี TCAS รอบที่ 2

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาพื้นที่ 2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี (สำหรับวุฒิ ม.6) TCAS รอบที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาพื้นที่ 2 ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (สำหรับวุฒิ ปวส.) TCAS รอบที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โครงการต่อยอด ปวส.2 ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (สำหรับวุฒิ ปวส.) TCAS รอบที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรี 4 ปี (สำหรับวุฒิ ม.6) TCAS รอบที่ 2