ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการรับเข้าศึกษาโครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - โครงการปกติ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - โครงการสมทบพิเศษ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะบริหารธุรกิจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์