ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการโควตา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการสอบคัดเลือก “ช้างเผือก สถอ.”