ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบโครงการโควตา คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดี (ม.6) สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดี (ม.6) สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ