ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบโครงการโควตา คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี TCAS 1 (Portfolio) ช่วงที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี TCAS 1 (Portfolio) ช่วงที่ 2 สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี TCAS 1 (Portfolio) ช่วงที่ 2 สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดี (ม.6) สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดี (ม.6) สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ