ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการโควตา วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยนานาชาติ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์