การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 2

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 มีนาคม 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566