การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน A-Level เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
ระเบียบการรับสมัคร