การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาเรียนดี ม.6 (ครั้งที่ 2)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาเรียนดี ม.6 ร่วมกับโรงเรียนศรีบุณยานนท์

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 15 มกราคม 2567
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับวุฒิ ปวช. ปวส. - ครั้งที่ 1

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 15 พฤศจิกายน 2566
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาเรียนดี ม.6 (ครั้งที่ 1)

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2567 - 15 มกราคม 2567
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี (ม.6) ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มีนาคม 2567
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับวุฒิ ปวช. ปวส. - ครั้งที่ 2