การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยนานาชาติ

รับสมัครระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 - 18 เมษายน 2567
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรง TCAS รอบที่ 2