การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มีนาคม 2567
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่ 2
ระเบียบการรับสมัคร โควตาโรงเรียนเครือข่าย 2