การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)

รับสมัครระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 - 5 มิถุนายน 2567

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัครโควตาทายาทผู้ประกอบการทางการเกษตร เพื่อเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC รอบที่ 2 (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6/ปวช.)
ระเบียบการรับสมัครโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจBCGmodel_รอบที่ 3 (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6/ปวช.)
ระเบียบการรับสมัครโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่EEC รอบที่ 3 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.