การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตาเรียนดี โควตา Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/ 5 ปี
จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม วิทยาลัยนานาชาติ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563

**กำหนดการรับนักศึกษาของแต่ละคณะจะมีความแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบช่วงเวลาการรับสมัครจากประกาศของคณะอีกครั้ง
ระเบียบการรับสมัคร วิทยาลัยนานาชาติ (รับสมัครวันที่ 9 ตุลาคม 2563 - 4 มกราคม 2564)
ระเบียบการรับสมัคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และ ปวส.(รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
ระเบียบการรับสมัคร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
ระเบียบการรับสมัคร คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (วุฒิ ม.6) (รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
ระเบียบการรับสมัคร คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (วุฒิ ปวช.) (รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
ระเบียบการรับสมัคร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วุฒิ ม.6) (รับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2563 - 6 ธันวาคม 2563) ==> เลือกสมัครโครงการโควตาเรียนดี รอบที่ 2
ระเบียบการรับสมัคร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วุฒิ ปวช.) (รับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2563 - 6 ธันวาคม 2563) ==> เลือกสมัครโครงการโควตาเรียนดี รอบที่ 2
ระเบียบการรับสมัคร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สำหรับนศ.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.) (รับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2563 - 6 ธันวาคม 2563) ==> เลือกสมัครโครงการโควตาเรียนดี รอบที่ 2
ระเบียบการรับสมัครโควตา Portfolio คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วุฒิ ม.6) (รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)