การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตาเรียนดี โควตา Portfolio โควตาอื่นๆ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/ 5 ปี
จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2563 - 12 มกราคม 2564

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2563 - 12 มกราคม 2564
**กำหนดการรับนักศึกษาของแต่ละคณะจะมีความแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบช่วงเวลาการรับสมัครจากประกาศของคณะอีกครั้ง
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (รับสมัครวันที่ 19 ตุลาคม 2563 - 12 มกราคม 2564)
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย 1คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รับสมัครวันที่ 11 กันยายน 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รับสมัครวันที่ 11 กันยายน 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (วุฒิ ม.6) (รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (วุฒิ ปวช.) (รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตา PORTFOLIO คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (วุฒิ ม.6) (รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตา PORTFOLIO คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (วุฒิ ปวช.) (รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตา PORTFOLIO คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตา PORTFOLIO คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)