การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตาเรียนดี โควตา PORTFOLIO โครงการสอบคัดเลือก “ช้างเผือก สถอ.” โควตาอื่นๆ
สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/ 5 ปี
จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร (ต่อ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563
**กำหนดการรับนักศึกษาของแต่ละคณะจะมีความแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบช่วงเวลาการรับสมัครจากประกาศของคณะอีกครั้ง
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วุฒิ ม.6) (รับสมัครวันที่ 1 - 18 ธันวาคม 2563) ==> เลือกสมัครโครงการโควตาเรียนดี
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับนักเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รับสมัครวันที่ 1 - 18 ธันวาคม 2563) ==> เลือกสมัครโครงการโควตาเรียนดีสำหรับผู้กำลังศึกษาที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
ระเบียบการรับสมัครโครงการสอบคัดเลือก “ช้างเผือก สถอ.” คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (รับสมัครวันที่ 19 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563)
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับสมัครรอบที่ 1 (Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ) คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (รับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม พ.ศ.2563) ==> เลือกสมัครโครงการ Portfolio