การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 4 มกราคม 2564

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 4 มกราคม 2564
ระเบียบการรับสมัครสำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ด้านศิลปวัฒนธรรม
ระเบียบการรับสมัครสำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
ระเบียบการรับสมัครสำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์)