การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.
*ขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 และเปลี่ยนแปลงวันจากเดิม 6-7 มีนาคม 2564 เป็นสอบวันที่ 7-8 เมษายน 2564

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 1 มีนาคม 2564

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 1 มีนาคม 2564
ประกาศขยายระยะการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรงสอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2564
ระเบียบการรับสมัคร สำหรับวุฒิ ม.3
ระเบียบการรับสมัคร สำหรับวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร สำหรับวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.