การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6หรือ ปวช.)

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2564 - 15 กุมภาพันธ์ 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2564 - 15 กุมภาพันธ์ 2564
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร