การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2564 คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2564 - 14 กุมภาพันธ์ 2564

คณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2564 - 14 กุมภาพันธ์ 2564
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร