การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1) มจพ.วิทยาเขตระยอง ในโครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย (เด็กดีศรีระยอง)
*นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในโครงการนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองเท่านั้น

รับสมัครระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2564 - 22 มกราคม 2564

รับสมัครระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2564 - 22 มกราคม 2564
ระเบียบการรับสมัคร