การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ปะกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
*โครงการโควตาพื้นที่
*โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย 2

รับสมัครระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2564 - 22 มีนาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รับสมัครระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2564 - 22 มีนาคม 2564
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่
ระเบียบการรับสมัคร โควตาโรงเรียนเครือข่าย 2