การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยนานาชาติ

รับสมัครระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 - 30 เมษายน 2564

วิทยาลัยนานาชาติ

รับสมัครระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 - 30 เมษายน 2564
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร