การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.วิทยาเขตระยอง ปีการศึกษา 2564

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 22 กุมภาพันธ์ 2564

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 22 กุมภาพันธ์ 2564
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร