การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 เมษายน 2564

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 เมษายน 2564
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร