การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2564 คณะบริหารธุรกิจ มจพ.วิทยาเขตระยอง

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 - 22 มีนาคม 2564

คณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 - 22 มีนาคม 2564
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร