การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 - 22 มีนาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 - 22 มีนาคม 2564
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร