การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรงใช้ผลคะแนนสอบ สทศ.ประจำปีการศึกษา 2564
*โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี
*โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT
*โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 - 20 เมษายน 2564

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 - 20 เมษายน 2564
ระเบียบการรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี (สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ เลือกสมัครในโครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT/วิชาสามัญ วิทยาลัยนานาชาติ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564)
ระเบียบการรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT (สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ เลือกสมัครในโครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT/วิชาสามัญ วิทยาลัยนานาชาติ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564)
ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ (สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ เลือกสมัครในโครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT/วิชาสามัญ วิทยาลัยนานาชาติ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564)