การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย (สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2564 - 22 มีนาคม 2564

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2564 - 22 มีนาคม 2564
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร