การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาพื้นที่ รอบที่ 2 และโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย รอบที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

รับสมัครระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 - 19 เมษายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รับสมัครระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 - 19 เมษายน 2564
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาพื้นที่ รอบที่ 2
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย รอบที่ 4