การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2564 มจพ.วิทยาเขตระยอง

รับสมัครระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร