การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครโครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ. ==> student.mytcas.com/ ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564

รับสมัครระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 - 15 พฤษภาคม 2564

รับสมัครระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 - 15 พฤษภาคม 2564
ระเบียบการรับสมัคร (ปรับปรุง ณ วันที่ 28 เมษายน 2564)