การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครโครงการรับกลางร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 (ADMISSION 2) ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ. ==> STUDENT.MYTCAS.COM/ ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564
รับสมัครระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 - 15 พฤษภาคม 2564

รับสมัครระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 - 15 พฤษภาคม 2564

รับสมัครระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 - 15 พฤษภาคม 2564
ระเบียบการรับสมัคร