การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส.
==>เลือกสมัคร โครงการโควตาเรียนดี

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 1 ธันวาคม 2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 1 ธันวาคม 2564
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร