การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยนานาชาติ
==>เลือกสมัคร โครงการโควตาเรียนดี

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 12 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยนานาชาติ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 12 ธันวาคม 2564
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร