การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวช.(นักเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.) และ ปวส.
==> วุฒิ ม.3 และ ปวส. สมัครได้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 และประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
==> วุฒิ ม.6 และ ปวช. สมัครได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 14 ธันวาคม 2564

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ==>รับสมัครถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
ระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. จากสถานศึกษาทั่วประเทศ
ระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. จากโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.
ระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. ==>รับสมัครถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
ระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. (เพิ่มเติม) ==>รับสมัครถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564