การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. และโควตาที่พิจารณาจาก Portfolio ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.วิทยาเขตระยอง

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 1 ธันวาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 1 ธันวาคม 2564
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดี
ระเบียบการรับสมัคร โควตาที่พิจารณาจาก Portfolio ม.6