การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 10 มกราคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 10 มกราคม 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดี
ระเบียบการรับสมัคร โควตา Portfolio
ระเบียบการรับสมัคร โควตาโรงเรียนเครือข่าย
ระเบียบการรับสมัคร โควตาสะเต็มศึกษา (STEM)