การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส.
==>เลือกสมัคร โครงการโควตาเรียนดี

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 1 ธันวาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 1 ธันวาคม 2564
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระเบียบการรับสมัคร ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง