การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเข้าศึกษาด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (มจพ.กรุงเทพมหานคร และ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี)

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 1 ธันวาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 1 ธันวาคม 2564
ระเบียบการรับสมัคร (ปรับปรุง ณ วันที่ 4 พ.ย.2564)