การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเรียนดีโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
==>เลือกสมัคร โครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้กำลังศึกษาที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 10 มกราคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 10 มกราคม 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร (ปรับปรุง ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2564)