การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการโควตาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2565
สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวช. (นักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ฯ มจพ.) และ ปวส.
==>ผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 ปวช.(สถานศึกษาภายนอก) และ ปวส. เลือกสมัคร โครงการโควตาเรียนดี
==>ผู้กำลังศึกษาระดับ ปวช.ของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ฯ มจพ. เลือกสมัคร โครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้กำลังศึกษาที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 1 ธันวาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 1 ธันวาคม 2564
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้กำลังศึกษา ม.6
ระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้กำลังศึกษา ปวช.3
ระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้กำลังศึกษา ปวช.3 โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.
ระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้กำลังศึกษา ปวช.3 โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. (เพิ่มเติม)
ระเบียบการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ สำหรับผู้กำลังศึกษา ม.6
ระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้กำลังศึกษา มีวุฒิ ปวส.2