การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการโควตาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2565
สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 และ ปวช. เข้าศึกษา
==> โครงการรับสมัครนักศึกษา TCAS รอบที่ 1 Portfolio (ขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 10 มกราคม 2565)
==> โครงการสอบคัดเลือก “ช้างเผือก สถอ.” (ขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 10 มกราคม 2565)

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 10 มกราคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 10 มกราคม 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio (ขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 10 ม.ค. 65 ประกาศรายชื่อวันที่ 17 ม.ค.65 และนำเสนอแนวคิดทางการออกแบบและสัมภาษณ์ วันที่ 21 ม.ค.65)
ระเบียบการรับสมัคร โครงการสอบคัดเลือก “ช้างเผือก สถอ.” (ขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 10 ม.ค. 65 ประกาศรายชื่อวันที่ 17 ม.ค.65 และนำเสนอแนวคิดทางการออกแบบและสัมภาษณ์ วันที่ 21 ม.ค.65)