การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ และด้านหุ่นยนต์

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 20 ธันวาคม 2564

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 20 ธันวาคม 2564
ระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม
ระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
ระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์