การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 - 10 มกราคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 - 10 มกราคม 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร