การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. (รอบที่ 2) และโควตาที่พิจารณาจาก PORTFOLIO ม.6 (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.วิทยาเขตระยอง

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดี (รอบที่ 2)
ระเบียบการรับสมัคร โควตาที่พิจารณาจาก Portfolio ม.6 (รอบที่ 2)