การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร