การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565
* โครงการขยายโอกาสในการเพิ่มอัตรากำลังนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับเขตอุตสาหกรรม EEC สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6
* โครงการยกระดับนักศึกษา ปวช. สู่นักนวัตกรรมในเขตพื้นที่ EEC สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสในการเพิ่มอัตรากำลังนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับเขตอุตสาหกรรม EEC สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6
ระเบียบการรับสมัคร โครงการยกระดับนักศึกษา ปวช. สู่นักนวัตกรรมในเขตพื้นที่ EEC สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3