การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยนานาชาติ

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 - 16 มกราคม 2565

วิทยาลัยนานาชาติ

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 - 16 มกราคม 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร